Start pagina

Seniorenvereniging UMCG

De Seniorenvereniging  heeft inmiddels al zo’n 527 leden en is een bloeiende en nog steeds groeiende subvereniging van de Personeelsvereniging van het UMCG.

Het lidmaatschap staat open voor oud-medewerkers die lid moeten zijn – of worden – van de “gewone” Personeelsvereniging en voor vrijwilligers in dienst van de Stichting Vrienden van het UMCG.

Voor deze laatste groep geldt dat ze de leeftijd van 67 jaar of ouder hebben bereikt.

Ieder jaar worden er diverse activiteiten van uiteenlopende aard georganiseerd. Regel is dat leden, die aan een activiteit willen deelnemen, een introducé(e) mee mogen nemen. Mocht voor een georganiseerde activiteit zoveel belangstelling bestaan dat een van tevoren vastgesteld maximum aantal deelnemers wordt overschreden, dan wordt er geloot. “Uitvallers” komen als eersten voor deelname aan een volgende vergelijkbare activiteit waarvoor geloot moet worden in aanmerking, mits men zich daarvoor heeft opgegeven.

Benieuwd naar welke activiteiten er zoal jaarlijks worden georganiseerd?

Een greep uit het verleden: Een dagreis met de bus in Nederland, een bezoek aan een bedrijf of instelling, een lezing of causerie over een interessant onderwerp, een meerdaagse buitenlandse busreis, een stadswandeling, een natuurfilm en natuurlijk de kerstbijeenkomst in de vorm van een diner. De verslagen van de meest recente activiteiten kunt je op deze site vinden.

Wil je graag lid worden? Om de kosten hoef je het niet te laten. Voor € 21,60 per jaar (waarvan € 15,60 voor het basislidmaatschap van de Personeelsvereniging en € 6 voor het lid zijn van de Seniorenvereniging) kun je veel plezier beleven aan gezellige contacten met oud–collega’s en genieten van leuke activiteiten die door het bestuur worden georganiseerd.

Hoe je je kunt aanmelden is te vinden op deze site door het aanklikken van  info – lidmaatschap – aanmelden.