Rondleiding Logistiek Centrum

Rondleiding Logistiek Centrum

Dat was een belevenis! Een rondleiding in het Logistiek Centrum Eemspoort! We hadden er al veel over gehoord. Maar het fijne er van weten……

De belangstelling was dan ook groot. Zo groot zelfs dat er maar liefst 4 dagdelen voor werden uitgetrokken. De dinsdagen 11 en 25 april, werden daarvoor uitgezocht. Zowel ’s morgens als ’s middags kon een groep van zo’n 20 personen van de geboden gelegenheid gebruik maken.

Waarschijnlijk zal het programma op de verschillende dagdelen nagenoeg gelijk zijn geweest. We werden bij de ingang opgevangen door Jannie Sluiman. In figuurlijke zin wel te verstaan. Gelukkig maar voor haar, want er waren ‘gewichtige’ mensen bij…….
Een beetje jammer was, dat Jannie langer “in de opvang” stond dan achteraf noodzakelijk bleek te zijn. Iemand had zich namelijk wel opgegeven voor een dagdeel, stond daarom ook op de lijst, maar kwam zonder zich af te melden, niet opdagen.

‘Opperhoofd’ Jonny Mooi ontving ons in een kamertje, een soort kleine kantine. Hij heette ons hartelijk welkom en wees ons er op dat in het kader van ‘blijven bewegen’ we zelf onze koffie of thee in mochten schenken.
Even later kwam ‘de baas zelf’ rond met een grote gebaksdoos met kleine, maar o zo fijne gebakjes voorzien van een eetbaar logootje van Logistiek Centrum Eemspoort. Een leuke verrassing!

Naast andere wetenswaardigheden vertelde Jonny in z’n welkomstwoord, dat het Logistiek Centrum Eemspoort een soort samenwerkingsverband is tussen het UMCG en het Martini Ziekenhuis. Je kun dan ook vaak niet zien van welk ziekenhuis de medewerker afkomstig is. “Dat is ook niet belangrijk meer. Het zijn allemaal medewerkers van het Logistiek Centrum”.

Vervolgens stelde hij z’n twee teamleiders voor: Zweitse Smilda en Albert Wolters. Eerstgenoemde draaide een film over het reilen en zeilen in het Logistiek Centrum. Zo kregen we al een beetje een beeld van wat we later ‘in het echt’ te zien zouden krijgen. Daarna volgde een diapresentatie. Het eerste deel werd door Zweitse toegelicht, Albert nam het tweede deel voor zijn rekening.
Er kwam zoveel informatie op ons af, er werden zoveel cijfertjes van alle kanten belicht, dat het ons gewoon een beetje duizelde! Wat een bedrijf!

De film, de dia’s, de toelichting erop en de vragen die werden gesteld, maakten, dat de tijd voorbij vloog. Het was hoog tijd voor de echte rondleiding. De groep van 19 personen werd in drieën gesplitst en door Jonny, Zweitse en Albert door het bedrijf geloodst.
We keken onze ogen uit. We dachten al wel dat het een groot gebeuren zou zijn, maar zò groot en zò netjes….

Aan de muur in de gang naar de grote hal hing een soort werklijst waarop de te verrichten werkzaamheden per groep werden weergegeven. Met verschillende kleuren stond aangegeven ‘wie’ ‘waar’ werd verwacht. We kregen er de nodige uitleg over en betraden vervolgens de grote hal, waar o.a. de ‘aan- en afvoertroepen’ bezig waren. In deze hal worden steriele en niet-steriele goederen direct gesplitst. Steriele goederen worden direct apart gezet en hier niet verder verwerkt.

De logistieke medewerker van tegenwoordig is heel iemand anders dan de logistieke medewerker van vroeger. Dat bleek al uit de stortvloed aan informatie die we het eerste uur kregen, maar werd ook duidelijk uit de bedrijvigheid die zich voor onze ogen afspeelde.
In de grote hal flitsten scanners over korte en langere afstand aan en uit; pakketten voorzien van codes, rolden over de band; heftrucks en ander rollend materiaal denderden voorbij.

Het was vandaag erg druk. Dat zou al te maken kunnen hebben met het nieuwe registratiesysteem dat het UMCG per 1 mei in gaat voeren. Het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem) wordt dan vervangen door ERP. ERP staat voor Enterprise Resource Planning, simpel gezegd, een alles-in-één systeem waarmee de Debiteuren- en Crediteurenadministratie, de Grootboekadministratie en de afdelingen Inkoop en Logistiek gaan werken. Mensen bestellen nu alvast extra, omdat ze er niet zeker van zijn, dat het nieuwe systeem direct goed zal werken.

Van de grote bedrijvigheid naar het voorportaal van de steriele afdeling. Inderdaad, het voorportaal. Voor het betreden van het steriele magazijn zouden we plastic hoezen om de schoenen moeten hebben en mogelijk nog andere voorzieningen moeten treffen. In het voorportaal heerste een constante temperatuur van
19° en een vaste luchtvochtigheid.

Tenslotte namen we nog een kijkje in het Medisch Archief waar tienduizenden dossiers worden opgeborgen. Deze dossiers zijn dagelijks opvraagbaar door de afdelingen van het UMCG. Het Martini Ziekenhuis heeft een eigen opslag. Door de voortschrijdende digitalisering is op het Medisch Archief steeds minder personeel nodig. Tot nu toe heeft men het nog steeds zo kunnen regelen dat personeel dat ‘overbodig’ is, ergens anders op het UMCG kan worden ingezet.

Toen we het archief aan de andere kant hadden verlaten, bleken we bijna direct bij het kamertje te zijn, waar we de middag waren begonnen. Nadat de laatste groep was gearriveerd, bedankte Jannie de rondleiders voor hun interessante verhaal. Haar dankwoord werd kracht bijgezet door een dankbaar applaus van de senioren.

Tegen kwart over vier verlieten we tevreden – en toch ook wel onder de indruk – het Logistiek Centrum.