Pitch en Putt

Pitch en Putt

Op 11 september hadden we in Kardinge onze jaarlijkse ‘buitenactiviteit’.
Vanaf half twee konden we ons bij Pitch en Putt, onder het koffie- of theedrinken, mentaal voorbereiden op de activiteiten waarvoor we ons hadden opgegeven.

Na een kort welkomstwoord van voorzitter Rob Funcke konden we even na tweeën aan de slag. Het aan de slag gaan gold niet alleen voor de Golfers, maar ook voor de deelnemers aan Jeu de Boules en de spelers van het Kubb-spel.

Uit de aanmelding voor deelname aan de activiteiten bleek, dat het Golfen het meest in trek was. Jammergenoeg bleek het weer minder mooi dan was voorspeld, maar dat mocht de pret niet drukken.

Bij het Golfen werden groepjes van 4 personen gevormd die onderling om de hoogste eer streden. Het was een ontspannen en soms ook wel een beetje een ingespannen gebeuren.
Naast allerlei termen die erg deskundig over kwamen, kon je ook kreten horen als: ‘Je moet me het gras niet voor de voeten weg maaien’, ‘hij laat er geen gras over groeien’ en ‘zij is helemaal van slag’.
Bijzondere prestaties werden er ook geleverd: Vermeldenswaard is bijvoorbeeld, dat er één balletje in de sloot werd gemept en dat er met een hark drie weer werden uitgevist!

Foto Wicher Benink

Een soort oude koeien uit de sloot halen dus, maar dan op ballengebied…..

Het Jeu de Boules gaf ook weer de nodige stof tot napraten. Zo was er een deelnemer die er steen en been over klaagde dat hij 2 ballen in de nek had gekregen. In de nek nog wel…..
Hij vond dat maar een  plaats waar hij niet aan kon wennen.
We waren blij dat dit balspel aan de overige spellen kon worden toegevoegd. Dank daarbij aan Tineke, een ‘echte Jeu de Boulesspeler’ die voor de nodige wedstrijdballen (van de club) heeft gezorgd!

Een andere ‘echte Jeu de Boulesspeler’ deed mee met het spel Kubb.
Kubb? Nooit van gehoord? Dan ben je niet de enige…..
Wat het spel precies inhoudt? Het is de bedoeling om, met ronde houten werpstokken, balkvormige houten blokken van de tegenpartij om te gooien en  uiteindelijk de koning, een groter blok hout in het midden van het speelveld, horizontaal te krijgen.
Waarschijnlijk snapt niemand er zo een hout van en daarom moet je het spel ook maar niet op eigen houtje spelen….. De spelers waren ‘wies’ met de scheidsrechter, hoewel het minder leuk was, dat ze op een houtje moest bijten omdat het haar in de rug was geschoten.

Maar op het spel terug te komen: De ‘echte Jeu de Boulesspeler’ bleek uit het goede hout gesneden te zijn. Met vaste hand wierp hij de ene na de andere kubb van de tegenpartij om.
Eerlijkheidshalve moet er wel worden bij gezegd dat het de winnende partij wel voor de wind ging, omdat ze die behoorlijk in de rug hadden. Omdat kubb soms wel tot sint-juttemis kan duren besloten beide partijen het na ruim een uur spelen ‘voor gezien’ te houden.

Op het winderige terras werden ze voorzien van een drankje en lekkere hapjes. De Boulers voegden zich al snel bij hen, gevolgd door de snelste Golfers en later de wat minder snelle.

Nadat Rob de uitslagen van de verschillende spellen had bekendgemaakt werd het samenzijn nog een poosje voortgezet, waarna een ieder geleidelijk aan weer richting huis vertrok.

Henk Das