JAARVERGADERING 2020

NOTULEN JAARVERGADERING SENIOREN UMCG
Datum: 21 januari 2020
Plaats: Rode zaal, aansluitend in het personeelsrestaurant
Aanvang: 15:00 uur
Aanwezig: ca. 90 personen

1.  Opening. 
Exact 15.00 uur opent voorzitter Rob Funcke de jaarvergadering en wenst iedereen, ook al mag het officieel niet meer, een goed en een gezond Nieuwjaar. Volgens Rob is dit niet aan een datum verbonden en kan het eventueel zelfs nog wel op 31 december, al is het jaar dan wel bijna voorbij.
Ook deze keer heeft Rob ondersteuning van een scherm, wat erg handig is voor het presenteren van de agendapunten. Nadat de laatste mensen nog snel binnenkomen en een plekje zoeken gaan we van start.

2.  Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.   Mededelingen.
De Seniorenvereniging groeit nog steeds. In 2019 begonnen we met 484 en eindigden met 525 leden.
De volgende leden hebben zich voor deze bijeenkomst afgemeld:
de dames: Tineke Walstra, Willy van der Meer, Grietje Cats en Thea Haak en de heren: Henk Das, Hepke Gjaltema en Piet Gruisen.
In 2019 hebben wij bericht gekregen van het overlijden van de volgende leden:
Anneke Werkman-Kuiper, Bedum; Tiny Spa, Groningen; Bettie Leegstra-Postema, Groningen; Anneke ten Bos, Groningen; Klaas van der Tuuk, Zuidhorn en Jurriën Wegter, Eenrum.  De voorzitter vraagt een moment stilte om de overledenen te gedenken. 

4.   Notulen jaarvergadering 22 januari 2019.
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt uit de zaal.
Nog een aanvulling van voorzitter Rob: op de website van de seniorenvereniging staat nu ook het verslag van de jaarvergadering 2019 maar dan met foto’s. 

5.   Jaarverslag 2019.
Geen op- of aanmerkingen.

6.   Financieel jaarverslag 2019.
De nieuwe penningmeester Siep Westra krijgt het woord. Zoals verwacht zijn we ook dit jaar niet in  financiële problemen geraakt en is het gelukt om een beetje in te teren op het overschot van vorig jaar.
Verder zijn er geen bijzonderheden en ook nu komen er geen op- of aanmerkingen vanuit de zaal.

7. Verslag kascommissie bestaande uit Lidy van den Berg, Rob Nolle en Henk Jans (plv).
Bij monde van Rob Nolle brengt de kascommissie verslag uit. De penningmeester wordt bedankt voor het ontvangen van de twee commissieleden (Lidy was op vakantie) en krijgt complimenten voor het verrichte werk. Het verslag werd door het zetten van beide handtekeningen officieel goedgekeurd.

8. Benoeming kascommissie 2020.
Lidy van den Berg, voorzitter van de kascommissie treedt af en wordt bedankt voor haar inzet.
Op de vraag van Rob Funcke of er onder de aanwezigen vrijwilligers zijn die zitting in de kascommissie willen nemen, biedt Simon Mast zich aan.
De commissie bestaat dus nu uit: voorzitter Rob Nolle, Henk Jans en Simon Mast (plv)

9. Contributie 2020.
Aan contributie wordt jaarlijks € 21,60 betaald. Dit bedrag bestaat uit
€ 15,60 voor het verplichte lidmaatschap van de PV + € 6 voor het lidmaatschap van de Seniorenvereniging.
Ook voor dit jaar heeft de PV geen verhoging doorgevoerd en blijft de contributie ongewijzigd.

Personeelsvereniging € 15,60
•Organiseert om de 3 jaar reünie voor alle oud medewerkers
•Spekclub (kosten naar behoefte)
•Verhuur van 4 Chalets (Texel 2x, Callantsoog en Haaksbergen)
•Jaarlijks UMCG sporttoernooi
•Sinterklaasfeest voor kinderen tot 7 jaar van UMCG medewerkers

•Subverenigingen
Senioren UMCG € 6
•Compazg € 20,40
•UMCgolf € 36 + NFG lidmaatschap
•Volleybalvereniging APSAZ (int eigen contributie)
•Zie voor nadere details zie www.pvumcg.nl

Net als vorig jaar wordt op het scherm de sub-afdelingen van de PV getoond en wordt nogmaals benadrukt dat alle seniorenleden, omdat ze ook lid zijn van de PV gebruik kunnen maken van de chalets die in eigendom zijn van de PV en alleen worden verhuurd aan PV-leden.
Ook kun je natuurlijk lid worden van een andere subvereniging zoals bijvoorbeeld de golfclub.
Bij belangstelling hiervoor is de gemakkelijkste weg om naar de site van de PV te gaan: www.pvumcg.nl en vervolgens naar -Over de PV- daarna PV chalets of PV subverenigingen.
De vis- en kaartclub zijn helaas opgeheven. Maar een lid is natuurlijk altijd vrij om in overleg met het PV-bestuur weer een club op te richten. Enige rumoer ontstaat in de zaal aangezien de voormalige kaartclub nog wel bestaat, maar vanwege de hoge kosten afgesplitst is van de PV (Info bij Rob Nolle).

10. Informatievoorziening lidmaatschap Seniorenvereniging.
Van alle aanwezigen in de zaal blijkt alleen Johan Tombrock van zijn toenmalige leidinggevende informatie te hebben gekregen over het lidmaatschap van de Seniorenvereniging via PV-UMCG.
Informatie over de PV blijkt achterwege te blijven als je pensioendatum door je leidinggevende wordt doorgegeven aan Personeelszaken. Van de PV uit wordt je niet geïnformeerd over het lid worden of lid blijven en dus ook niet lid worden van de Seniorenvereniging. Je moet het allemaal zelf uitvissen of toevallig horen van een ander.
Voorzitter Rob blijft hierover in contact met de voorzitter van de PV om e.e.a. automatisch te regelen zodra de pensioendatum in het systeem wordt ingevoerd. We komen hier vast nog op terug.
Er moet wel rekening gehouden worden met de tijd die men heeft om een “seniorenpasje” te laten maken in de personeelswinkel. Dit moet wel binnen 6 maanden na de pensioendatum gebeuren.
Het pasje kun je naast je bankpas gebruiken in het personeelsrestaurant om te kunnen eten tegen gereduceerde prijzen

11. Gewijzigde schema van aftreden van bestuursleden.
Omdat 3 bestuursleden in hetzelfde jaar zijn aangetreden hebben we wat geschoven met de jaren om te voorkomen dat alle 3 ook in hetzelfde jaar gaan aftreden.
Het schema ziet er nu als volgt uit:

Frea Breukink heeft aangeboden om in de loop van dit jaar de plaats van Johan in te nemen.
Aan de zijde van Ger gaat zij als lid activiteitencommissie toetreden in het bestuur.

12. Presentatie activiteiten 2020 door Johan Tombrock en Ger Westra
3 maart:
Middag. Lezing “Langer cognitief gezond” door Saskia Nijmeijer. Hoe het leren van nieuwe vaardigheden invloed heeft op iemands denkvermogen en stemming.
14 april:
Middag. Bowlingcentrum PassePartout Appingedam met eigen vervoer.
Bowlen incl. koffie/thee met gebak en een hapje en drankje na afloop.
26 mei:
Dagtocht. Yakult fabriek Almere en rondrit Hooge Vuursche i.s.m. Dalstra Reizen. Rondleiding incl. koffie/thee en koek, lunchbuffet en diner.
28 juni t/m 1/juli:
Meerdaags. Reis naar Normandië van 28 juni t/m 1 juli i.s.m. Paulusma Reizen. Kosten €389 pp, toeslag 1 p.kamer €120. Bezoek Invasiestrand, Bayeux, Caen en Honfleur.
8 september:
Middag. Noord-Nederlands Trein & Tram Museum Zuidbroek met eigen vervoer. Met oude bus van Hoogezand-Zuidbroek v.v. Rondleiding, koffie met gebak, hapje/ drankje.
20 oktober:
Middag. Natuurfilm door Henk en Janetta Bos uit Assen. Titel: Water Land Drenthe.
15 december:
Avond. Kerstdiner bij de Postwagen in Tolbert met eigen vervoer.
5 Gangen diner uitgeserveerd aan tafel.
19 januari:
Jaarvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst UMCG. Vergadering in Rode Zaal en nieuwjaarsborrel in luxe gedeelte Personeelsrestaurant.

13. Organiseren activiteit(en) in de maanden juli en/of augustus.
Het bestuur heeft besloten om in deze maanden geen activiteit te plannen. Het huidige programma met 8 activiteiten per jaar brengt vooralsnog genoeg werkzaamheden met zich mee. Maar zeg nooit nooit. Wie weet zien we in de toekomst nog een mogelijk om nog 1 of 2 activiteiten te organiseren.

14. Rondvraag
Het lijkt er even op dat er zelfs geen rondvraag is vanmiddag maar gelukkig was er toch nog iemand die het aandurfde en daarna volgden er nog twee.

 • Is er met de meerdaagse reis rekening gehouden met Delfsail?
  Antwoord: Nee. Maar gelukkig blijkt dit evenement van 10 tot 13 juni te zijn. No problem dus.
 • Wordt er ook rekening gehouden met senioren die oud en niet meer goed ter been zijn?
  Antwoord: Natuurlijk. Maar er zullen altijd activiteiten zijn waar niet iedereen aan mee kan doen.
  Maar je kunt natuurlijk altijd meegaan, ook al is het alleen maar voor de gezelligheid.
 • Krijg je als lid van de Seniorenvereniging ook nog korting in verschillende winkels e.d.?
  Antwoord: Ja, maar niet omdat je lid bent van de Seniorenvereniging maar omdat je lid bent van de
  PV. Dus altijd je PV-pasje meenemen als je in een deelnemende winkel korting wil krijgen.
  Kijk op de website van de PV (www.pvumcg.nl) welke winkels en organisaties deelnemen.

15. Afsluiting vergadering en verplaatsing naar het luxe gedeelte van het Personeelsrestaurant.
Om vijf over half vier sluit voorzitter Rob de vergadering en wordt iedereen bedankt voor de aanwezigheid. Elk lid kan weer een activiteitenflyer meenemen en wordt verzocht zich naar het luxe gedeelte van het Personeelsrestaurant te begeven. Hier wachten reeds de nieuwjaarshapjes en drankjes om genuttigd te worden en bleef het daar, net als vorig jaar, nog lang gezellig…….

Foto’s : Harry Uuldersma Verslag: Wies Wiechers