Het jaar 2021 en Corona

We hadden gehoopt na bijna één jaar Corona de draad weer op te kunnen pakken.
Maar de invloed van de Pandemie was sterker dan wij wilden.
We hopen dat het jaar 2022 ons weer meer kansen bied.