De reüniereis

De reüniereis: Friesland in!

Dinsdag 29 mei: een feestelijke dag! De Seniorenvereniging vierde haar 20-jarig bestaan.

Voor deze speciale dag was een dagreis bedacht waarbij aan 180 iets oudere ex-UMCG-ers en introducés de kans werd geboden om Friesland onveilig te maken. De belangstelling was groot. Ruim 220 mensen hadden zich in 1e instantie voor dit bijzondere festijn aangemeld.

Omdat directeur Paulus, van Paulusma Reizen, van tevoren had aangegeven maximaal 180 personen te kunnen vervoeren, moesten helaas de nodige mensen op de reservebank plaatsnemen. Een aantal daarvan kon uiteindelijk nog een aantal openvallende plaatsen innemen……

Zoals gewoonlijk stonden de eerste “oudjes” om half negen op de verzamelplaats in Kardinge al te trappelen van ongeduld om in de bus te kunnen stappen, maar deze voertuigen lieten nog eventjes op zich wachten. Dat was niet erg, want het was prachtig weer en “iedereen” ziet “iedereen” ook niet elke dag.

Goed op tijd kwamen er 3 bussen voorgereden: de Muzefalk, de Ljip en de Patriis. Mensen die al langer aan vreemde vogels dachten bij Friezen (of in dit geval Friese bussen) kregen dus gelijk.

Na controle van de lijsten met namen van de deelnemers, konden we om kwart over negen in westelijke richting vertrekken. De chauffeurs Jannes, Bert en IJko, hielden ‘elkaars bus’ goed in de gaten, zodat we keurig op tijd aankwamen bij de “Marprinses”, de boot die in Earnewoude op ons lag te wachten.

De mensen die het eerst uit de bus waren gekomen, waren de meest gelukkigen. Zij konden een plekje op het dek bemachtigen en zo optimaal profiteren van de stralende zon.

Al vrij snel gooide de kaptein de trossen los om over de prachtige Friese wateren richting Leeuwarden te varen.

Aan boord genoten we van koffie of thee met gebak en rond het middaguur van een broodmaaltijd, die wel op een heel bijzondere manier werd geserveerd. Het leek wel alsof er vanuit het niets, in dit geval de bodem van het schip, een tafel omhoog kwam met daarop alle benodigde ingrediënten. Een warm applaus onderstreepte de waardering voor deze unieke presentatie!

Om half twee legden we aan de kade in Leeuwarden aan. Iedereen kon een paar uurtjes “op eigen gelegenheid” in de Culturele Hoofdstad 2018 van Europa verpozen. Mensen die niet al te goed ter been waren, zochten een bankje of restaurantje op, anderen bezochten in het Fries Museum de indrukwekkende Eschertentoonstelling.

Keurig op tijd konden we om half vier het programma vervolgen. We klommen weer in de bussen om een deel van de elfstedenroute te rijden. Iets minder plezierig was, dat de Muzefalk wel een saunabus leek te zijn. Ondanks de hoge buitentemperaturen, maakte de verwarming in de bus overuren! Omdat we onze zwemkleding niet bij ons hadden was het behoorlijk afzien. Maar een kniesoor die daar steeds over blijft zeuren! Het tijdschema klopte als een bus! Precies om vijf uur hielden we halt voor ons dineradres, De Pleats in Burgum.

Het diner was prima verzorgd. De bediening leek wel op Friese renpaardjes. Om misverstand te voorkomen: niet qua uiterlijk, maar qua tempo…. Dat de ene tafel misschien wat langer moest wachten dan de andere tafel was natuurlijk niet te voorkomen. Wat wil je ook als er 180 hongerige monden van proviand moeten worden voorzien. Hoe het ook zij, de aan- en afvoertroepen bleven maar komen. Op het “bij”bestellen leek geen enkele rem te zitten.

Verkwikt en toch ook wel wat aangedikt kwamen we iets eerder dan gepland in Groningen aan. Even voordat we daar aankwamen boden Rob Funcke, Jannie Sluiman en Johan Tombrock de chauffeurs een enveloppe met inhoud aan onder het bedanken voor bewezen diensten.

De geluiden die we opvingen waren over het algemeen erg positief. Kleine, wat mindere dingetjes zijn er natuurlijk altijd wel, maar gelukkig niet van dien aard dat ze de feestvreugde overstemden. Alles samenvattend: een dag die meer dan de moeite waard was!

Henk Das.