Afmelden

Bij beëindiging van het lidmaatschap graag een berichtje naar ons contactadres, onder vermelding van naam, adres, woonplaats,
personeelsnummer, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Een andere mogelijkheid is een briefje te sturen naar:

Universitair Medisch Centrum Groningen
Ledenadministratie Personeelsvereniging
Henk Hoiting
Onderwijscentrum HPC FC12
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen